• 新宿区ホーム
  • Chuẩn bị ứng phó thiên tai ~Những việc cần chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai~

Chuẩn bị ứng phó thiên tai ~Những việc cần chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai~

最終更新日:2017年2月1日

Chuẩn bị ứng phó động đất

Bảo vệ bản thân (Tự bảo vệ mình)

Chúng ta không biết thiên tai sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Khi xảy ra thiên tai, có giữ được bình tĩnh và đưa ra được hành động chính xác hay không là phụ thuộc vào việc chuẩn bị trong ngày thường. Chúng ta nên làm gì để chuẩn bị ứng phó thiên tai? Phương pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai là gì?

Bảo vệ khu vực lân cận và thành phố (hỗ trợ nhau)

Biện pháp phòng tránh động đất của khu vực (cứu trợ công)

Tại khu vực, chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản của tất cả cư dân từ các vụ thiên tai, đặc biệt là động đất lớn.

本ページに関するお問い合わせ