Thảo luận với gia đình, lánh nạn cho vật nuôi

最終更新日:2017年2月1日

Thảo luận với gia đình

Điều quan trọng là cần thảo luận trước với gia đình về phương pháp xác nhận sự an toàn, v.v… trong ngày thường.
Hãy tổ chức họp mặt gia đình về phòng chống thiên tai và tiến hành chuẩn bị.
  
  • Hãy chuẩn bị, kiểm tra túi phòng chống thiên tai, và quyết định nơi đặt túi.
  • Hãy đi bộ kiểm tra thực tế từ nhà đến nơi lánh nạn - địa điểm lánh nạn.
    Nếu như xảy ra động đất lớn khi các thành viên trong gia đình đang không ở cùng một nơi thì tập trung ở đâu?
    Địa điểm lánh nạn rất rộng, khi xảy ra động đất sẽ có nhiều người đến lánh nạn.
    Hãy quyết định nơi mà gia đình sẽ tập trung trong địa điểm lánh nạn (gần nhà vệ sinh, ngang tháp đồng hồ, gần nơi vui chơi, v.v…).
  • Hãy làm thẻ phòng chống thiên tai cho mỗi người và mang theo.

Thẻ phòng chống thiên tai

Chúng ta không biết được khi nào sẽ xảy ra các thiên tai như động đất, v.v… Hãy điền những thông tin cần thiết lên thẻ phòng chống thiên tai, và chuẩn bị để có thể mang theo ngay lập tức. Khi xảy ra thiên tai, hãy mang theo thẻ phòng chống thiên tai đi lánh nạn. Ngoài ra, để thuận tiện thì không chỉ khi có thiên tai mà luôn luôn cho thẻ vào cặp và ví, v.v… rồi mang theo sẵn bên người. Những người bị bệnh hay dị ứng, hay người đang sử dụng thuốc thường xuyên hãy ghi lại thông tin đó lên thẻ.

Lánh nạn cho vật nuôi

Khu vực Shinjuku có thiết lập nơi cứu trợ động vật tại nơi lánh nạn. Chủ của vật nuôi hãy chuẩn bị sẵn túi phòng chống thiên tai cho vật nuôi có chứa “chuồng, dây dắt, bộ dây”, “thức ăn, nước cho vật nuôi”, “dụng cụ đi vệ sinh”, “thuốc dự trữ”, v.v… Trường hợp vật nuôi bị thương, cần phải đưa đi điều trị ở bệnh viện thú y. Hãy ghi nhớ bệnh viện thú y ở khu vực lân cận. Ngoài ra, cũng cần bạn bè và người thân có thể chăm sóc vật nuôi tạm thời.

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。