Kiểm tra ngôi nhà của mình

最終更新日:2017年2月1日

Bạn đã thực hiện các biện pháp ứng phó động đất trong nhà chưa?
Hãy thử kiểm tra nhà của mình để dù động đất có xảy ra cũng có thể bình tĩnh hành động.

Trong vụ thảm họa động đất tại Kobe - Awaji, nguyên nhân khiến cho khoảng 80%
người dân thiệt mạng là do nhà sập và các vật dụng gia đình đổ ngã.
Hãy tiến hành các biện pháp gia cố tăng khả năng chống chịu động đất cho nhà và phòng tránh các vật dụng gia đình đổ ngã để bảo vệ tính mạng bản thân.
Kiểm tra ngôi nhà của mình画像1

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。