• 新宿区ホーム
  • มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวของเขตชินจูกุ

มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวของเขตชินจูกุ

最終更新日:2017年2月17日

สำนักงานเขตชินจูกุดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในเขตชินจูกุจากภัยพิบัติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติเขตชินจูกุ

ก่อตั้งขึ้นที่เมืองอิชิงายะนาคาโนะโจในปี ค.ศ. 1996 เพื่อใช้เป็นอาคารสำรองในกรณีที่อาคารที่ว่าการเขตได้รับความเสียหายอย่างมากจากภัยพิบัติและเป็นสถานที่สำหรับการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ

แนะนำการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยพิบัติเขตชินจูกุ

ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันภัยพิบัติ

สำนักงานเขตชินจูกุได้ดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างเต็มที่
  • ส่งรถจำลองการเกิดแผ่นดินไหว (รถเพื่อให้ลองสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหว) ไปตามที่ต่างๆ
  • จัดการอบรมป้องกันภัยพิบัติ
  • ให้ยืม DVD เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ
  • เป็นคนกลางในการประสานงานเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและเครื่องดับเพลิง
  • แจกโบรชัวร์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ
 

วิธีการแจ้งข้อมูล – การเตรียมระบบวิทยุกระจายเสียงเตือนภัยของภาครัฐ

สำนักงานเขตชินจูกุใช้ลำโพงเตือนภัยภายนอกอาคารซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเขตทั้งสิ้น 102 จุดเพื่อแจ้งข้อมูลให้ประชาชนของเขตทราบเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
และจัดเตรียมระบบเตือนภัยดิจิตอลไร้สายเคลื่อนที่ไว้ที่โรงเรียนประถมและมัธยมประจำเขต, สถานที่ราชการของเขต, สถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง เพื่อรวบรวมและแจ้งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ส่งอีเมลแจ้งข้อมูลสภาพอากาศ

มีบริการ “อีเมลแจ้งข้อมูลสภาพอากาศเขตชินจูกุ” ซึ่งเป็นการแจ้งข้อมูลสภาพอากาศผ่านทางอีเมลของโทรศัพท์มือถือ โดยข้อมูลสภาพอากาศ การแจ้งเตือนและอื่นๆจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ประสงค์รับข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงในแต่ละพื้นที่

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ทุกพื้นที่ทั่วเขตชินจูกุ (ประมาณ 3,900 เครื่อง) เพื่อใช้ดับเพลิงในระยะเริ่มต้น

เตรียมศูนย์หลบภัยและสถานที่หลบภัย

กำหนดให้โรงเรียนประถมและมัธยมประจำเขตเป็นศูนย์หลบภัยสำหรับหลบภัยในกรณีที่บ้านพังทลายหรือถูกไฟไหม้
และกำหนดให้สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นสถานที่หลบภัยเพื่อป้องกันตนเองจากอัคคีภัยครั้งใหญ่

เตรียมเสบียงอาหาร สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ น้ำดื่มและอื่นๆ

เตรียมเสบียงอาหารและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ขนมปังกรอบ ข้าวสำเร็จรูป นมผง ฯลฯ ไว้ในโกดังเก็บเสบียงของศูนย์หลบภัยและโกดังเก็บเสบียงของเขตชินจูกุซึ่งเก็บเสบียงสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพิ่มเติมสำหรับศูนย์หลบภัย
มีน้ำดื่มจากถังจ่ายน้ำที่ศูนย์หลบภัย ศูนย์จ่ายน้ำโยโดบาชิ ถังจ่ายน้ำฉุกเฉินที่สวนสาธารณะสึรุมากิ-มินามิและสวนสาธารณะเฮียคุนินโจ-ฟุเรไอ ส่วนน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถใช้น้ำจากบ่อน้ำลึก บ่อน้ำของห้องอาบน้ำสาธารณะ สระว่ายน้ำของโรงเรียนประถมและมัธยมประจำเขต

มาตรการป้องกันภัยพิบัติสำหรับอพาร์ทเมนท์สูงและปานกลาง

สำนักงานเขตได้แจกคู่มือป้องกันภัยพิบัติเรื่อง “ก้าวแรกในการป้องกันภัยพิบัติสำหรับอพาร์ทเมนท์” และส่งผู้ให้คำปรึกษาไปให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันภัยพิบัติแก่ผู้ที่อยู่ในอพาร์ทเมนท์สูงและปานกลาง

ติดตั้งอุปกรณ์กันล้มสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านฟรี

มีบริการติดตั้งอุปกรณ์กันล้มสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านแก่ผู้อาศัยในเขตชินจูกุโดยทำการสำรวจล่วงหน้าและติดตั้งในภายหลัง
ไม่คิดค่าบริการสำรวจและค่าติดตั้ง แต่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์เอง

คนกลางประสานงานเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับครัวเรือน

สำนักงานเขตทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ
 
  • รายการสิ่งของ    อุปกรณ์กันล้มสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน สิ่งของสำหรับหลบภัย น้ำดื่มละอาหารฉุกเฉิน ฯลฯ
  • วิธีการสมัคร กรุณากรอกใบสมัครที่แนบในโบรชัวร์ที่แจกอยู่ตามสำนักงานเขตสาขา ฝ่ายงานบริหารภาวะวิกฤต ศูนย์ป้องภัยพิบัติ และสมัครโดยตรงกับผู้ประกอบการที่กำหนด

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。