Hướng dẫn bắt đầu cuộc sống tại Shinjuku

最終更新日:2023年1月5日

Giới thiệu thông tin hữu ích dành cho những người bắt đầu cuộc sống mới qua 8 video
Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-多文化共生推進課
電話:03(5273)3504 FAX:03(3209)7455