เมื่อแผ่นดินไหวหยุดลง

最終更新日:2017年2月17日

หลังจากเกิดแผ่นดินไหว หากไม่มีอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่หรือบ้านเรือนพังเสียหาย ก็ไม่จำเป็นต้องหลบภัยต่อไป
รับข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยุกระจายเสียงแจ้งเตือนภัยของสำนักงานเขตชินจูกุหรือจากทางวิทยุ และไม่สับสนกับข่าวลือ
หากบริเวณใกล้เคียงมีไฟไหม้เกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงที่ไฟจะลุกลามหรือหากอาคารสิ่งปลูกสร้างกำลังจะพังลงมา รวมทั้งเมื่อมีคำสั่งจากสำนักงานเขตชินจูกุ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจหรืออื่นๆ ให้รีบหลบภัยอย่างรวดเร็ว

หลบภัยไปที่ไหนและเมื่อไร

[1] เมื่อแผ่นดินไหวหยุดลง ให้หลบภัยไปยัง “จุดรวมพลชั่วคราว” เช่น สวนสาธารณะหรือที่ว่างใกล้ๆ ฯลฯ และคอยดูสถานการณ์
[2] กรณีที่บ้านหรือสำนักงานอาจเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ ให้หลบภัยไปยัง “สถานที่หลบภัย”
[3] กรณีที่บ้านพังเสียหายหรือกลับไปบ้านไม่ได้เพราะไฟไหม้ ให้หลบภัยไปยัง “ศูนย์หลบภัย” (เช่น โรงเรียนประถม/มัธยมภายในเขตชินจูกุ)

จุดรวมพลชั่วคราว

จุดรวมพลชั่วคราว画像
จุดรวมพลชั่วคราวกำหนดโดยสภาตำบล/สภาของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
เป็นสถานที่ซึ่งผู้หลบภัยในบริเวณใกล้เคียงมารวมตัวกันชั่วคราวเพื่อดูสถานการณ์ก่อนที่จะหลบภัยไปศูนย์หลบภัย/สถานที่หลบภัย
หลังจากนั้นจึงย้ายไปศูนย์หลบภัยหรือสถานที่หลบภัยตามสถานการณ์ความเสียหาย

ศูนย์หลบภัย

ศูนย์หลบภัย画像
เป็นสถานที่หลบภัยและใช้ชีวิตอยู่ชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถใช้ชีวิตที่บ้านของตนเองได้เนื่องจากบ้านพังเสียหายจากภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย
และยังเป็นจุดให้ข้อมูล แจกอาหาร และปฐมพยาบาล

สถานที่หลบภัย

สถานที่หลบภัย画像
เป็นสถานที่สำหรับหลบภัยเพื่อป้องกันตนเองจากอัคคีภัยครั้งใหญ่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และภัยพิบัติอื่นๆ
โดยกำหนดให้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ลานกว้างและอื่นๆเป็นสถานที่หลบภัย

ตอนที่จะหลบภัย

ปิดวาล์วแก๊สและตัดเบรกเกอร์ไฟฟ้า
ติดกระดาษแจ้งจุดที่ไปหลบภัยไว้ที่ประตูทางเข้าบ้าน
ตอนหลบภัย กรุณาเดินไป
สะพายถุงยังชีพไว้ที่หลัง มือทั้งสองว่างเปล่าไม่ถืออะไร

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。