သိထားရမည့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း

最終更新日:2017年3月6日

မိသားစု၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားျဖစ္လာလွ်င္၊ တတ္ႏုိင္သမွ် အလ်င္အျမန္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုပါ။

ႏွလံုးျပန္ခုန္ေစမည့္ နည္းလမ္း

လဲက်ေနသူကိုေတြ႔လွ်င္

ပခံုးကိုပုတ္ျပီး ေခၚၾကည့္ပါ။
ပန္မထူးလွ်င္ အနားရွိလူကို ၁၁၉ သို႔ သတင္းပို႔ျခင္း၊ ထမ္းဆင့္ေခၚျခင္း၊ ေလျပြန္ကိုမထိခုိက္ေစပဲ အသက္ရႈမရႈစစ္ေဆးပါ။(ရင္ႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္ပိုင္းလႈပ္မလႈပ္ကို ၁၀ စကၠန္႔အတြင္းၾကည့္ပါ)

ႏွလံုးျပန္ခုန္ေစရန္

ပံုမွန္အတုိင္းအသက္မရႈလွ်င္ ရင္ညြန္႔ရုိးကို အၾကိမ္သံုးဆယ္ ဖိေပးပါ။
ရင္ညြန္႔ဖိအားေပးျခင္း ျပီးဆံုးပါက၊ ေလျပြန္ထိန္းျပီး လူအကူအညီျဖင့္ အသက္ကူရႈျခင္း ၂ ၾကိမ္ေပးပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ရင္ညြန္႔ကိုဖိအားေပးျခင္း အၾကိမ္ ၃၀ ႏွင့္ အသက္ကူရႈျခင္း ၂ ၾကိမ္တလွည့္စီလုပ္ပါ။

ေသြး၊ အန္ဖတ္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိလွ်င္ လူအကူအညီျဖင့္ အသက္ကူရႈျခင္းကို မလုပ္ပဲ ရင္ညြန္႔ဖိအားေပးျခင္းကို ဆက္တုိက္လုပ္ပါ။

မီးေလာင္ ဒဏ္ရာ

မီးေလာင္ ဒဏ္ရာ画像
မီးေလာင္ ဒဏ္ရာကို ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္တြင္ေရေလာင္းျပီး၊ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အေအးခံထားပါ။ အတြင္းခံ၊ ေျခအိတ္ စတာေတြကို အတင္းမခြ်တ္ပဲ အေပၚမွ ညင္သာစြာေရေလာင္းပါ။ ေရာဂါပိုးကူးစက္လြယ္သည့္အတြက္ ေရမႏူးေစရန္လည္း သတိျပဳရပါမည္။

ကြဲရွဒဏ္ရာ

ကြဲရွဒဏ္ရာ 画像
ေသြးထြက္မမ်ားလွ်င္၊ ေရသန္႔သန္႔ႏွင့္ ဒဏ္ရာ၀ကို ေဆးျပီးပိတ္ပါးျဖင့္ပတ္ထားပါ။

ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈ

ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈ画像
ေသြးထြက္မ်ားခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ပိတ္စ၊ ပိတ္ပါးစႏွင့္ ဒဏ္ရာ၀ကို အုပ္ျပီး တင္းတင္းစည္းပါ။
တင္းတင္းစည္းထားလည္း ေသြးထြက္မရပ္လွ်င္၊ ႏွလံုးႏွင့္နီးေသာ ေသြးတိတ္ေၾကာကို ႏွိပ္ထားပါ။

အရိုးက်ိဳးျခင္း

အရိုးက်ိဳးျခင္း 画像
အရိုးက်ိဳးလွ်င္ ေယာင္ရမ္းလာမည္ျဖင့္သည့္အတြက္ ဖိနပ္ခြ်တ္၊ အ၀တ္ကိုညႇပ္ျပီး ဖြင့္ထားရပါမည္။ မဂၢဇင္း၊ ကတ္ထူျပား၊ သစ္သားျပားစသည္ျဖင့္ က်ပ္စည္းျပီး ဒဏ္ရာကိုျငိမ္ေအာင္လုပ္ရပါမည္။ အတင္းမလႈပ္ရွားေစပဲ၊ လဲေလ်ာင္းသည့္ အေနအထားတိုင္းထားပါ။
အထက္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ရိုးရွင္းေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

တိုက်ိဳေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးရံုးတြင္၊ ေဒသအႏွံ႔အသက္ကယ္ ေရွးဦးသူနာျပဳေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သင္တန္းျပီးဆံုးပါက အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္လည္း ထုတ္ေပးပါသည္။。
အေသးစိတ္ကို တိုက်ိဳေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး႐ံုး http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。